ЗА НАС

За нас

Аксес Инженеринг Груп е друштво за проектирање, призводство и монтажа на челични конструкции изработени од материјали со висок квалитет и гаранција за трајност.

Основана во 2019 година, основен показател за успехот на АЕГ е брзиот и траен раст, постојаниот развој и динамичност.

АЕГ поседува сопствен производен погон, механзација, добро обучен кадар, стручен менаџмент, принципелност, иноватвност и поволни цени. Сите овие одлики нѐ позиционираат високо во металната индустрија.
 

ГЛАВНА ЦЕЛ е задоволување на сите потреби на клиентите, како и деловните партнери во однос на испорака, дизајн, како и цени на услугите.

ВИЗИЈА
Нашата визија е да станеме најдоверлив партнер на нашите клиенти кој нуди најдобра понуда со услуги според светски стандарди, прифатливи цени и оригинални решенија на сите нарачатели на проекти во подрачјето на челичните конструкции.
МИСИЈА
Мисијата на Аксес Инженеринг Груп е да со постојана квалитетна изработка, константно усовршување на стручниот тим и оптимизирање на производните процеси бидеме водечки лидер кој обезбедува највисоко ниво на квалитет на производите и навремена и безбедна испорака и монтажа.
НАЈНОВИ ПРОЕКТИ
Одвојте време и разгледајте ги нашите најнови проекти