social imagesocial imagesocial image
ПРОЕКТИ

Изработка и монтажа на челична конструкција за Глобал Електрик во населба Лисиче

Изработка и монтажа на челична конструкција

Монтажа на конструкција за транспортери и опрема во Цементара Усје

Изработка и монтажа на челична конструкција

Изработка на челична кровна конструкција за Тодороски Мермери, Прилеп

Изработка на кровна и странична панел конструкција за Контего

Надградба на еден спрат и поставување конструкција за лифт

Изработка и монтажа на челична конструкција за мексички ресторан во City Mall

Изработка и монтажа на челична конструкција

Проект и изградба на КАМ Центар Битола

Логистичко-дистрибутивен Центар КАМ Скопје

Надградба на гасна централа ТЕ-ТО

Изработка на кровна и странична панел конструкција

Резервоар за киселина монтиран во Јегуновце

Kуќа од челична конструкција во Ѓ. Петров, Скопје

Ви се допаѓа нашата работа? 
Сакате да соработуваме?