АКСЕС ИНЖEНЕРИНГ ГРУП 
е друштво за проектирање, призводство и монтажа на челични конструкции изработени од материјали со висок квалитет и гаранција за трајност. Со професионален тим кој е составен од високо стручни инжeнери, техничари, искусни машинобравари и заваравачи, главна цел ни е обезбедување сигурност и професионалност на клиентите за секаков вид на челични конструкции, во точно определен временски период и со конкурентни цени на пазарот.

Покрај производство на челични конструкции, произведуваме и високо квалитетни метални огради. Исто така, вршиме и геодетски мерења.