social imagesocial image
ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Проектирање

Нашиот проектантски тим е тука со најдобра понуда и целосно решение за барањата на нашите клиенти, користејќи најсовремени методи и техники за проектирање на челични конструкции.
Задолжително ги применуваме сите стандарди и нормативите за проектирање на објекти, при изработка на проектна документација за градба, доградба, надградба и реконструкција на објектите, при ревизија на проектите, при надзор и при градење на објектите.
Задолжително ги применуваме сите стандарди и нормативите за проектирање на објекти, при изработка на проектна документација за градба, доградба, надградба и реконструкција на објектите, при ревизија на проектите, при надзор и при градење на објектите.

Производство

Опремени со најсовремена технологија и оптимизирани процеси на изработка, произведуваме секаков вид на челични конструкции според нарачка согласно проектната документација и според спецификацијата на клиентот во поглед на димензии, дизајн, избор на материјал и сл.
Производството на конструкциите вклучува и поставување на антикорозивна заштита како дел од процесот на подготовка на површините, како и полирање на секоја челична конструкција. Се врши и пескарење по желба на инвеститорот. Пескарењето се изведува на линиска пескарна машина и се нанесуваат антикорозивните слоеви како боја и лак.

Кај посебните барања за пожарна сигурност изведуваме и противпожарна заштита на челичната конструкција.
Производството на конструкциите вклучува и поставување на антикорозивна заштита како дел од процесот на подготовка на површините, како и полирање на секоја челична конструкција. Се врши и пескарење по желба на инвеститорот. Пескарењето се изведува на линиска пескарна машина и се нанесуваат антикорозивните слоеви како боја и лак.

Кај посебните барања за пожарна сигурност изведуваме и противпожарна заштита на челичната конструкција.

Монтажа

Располагаме со стручни и изведувачки тимови од сите области на делување и сме посветени на постојано унапредување на процесот на монтажа.
Изведуваме монтажа на секаков вид челик и за секоја потреба на клиентите како: изведба на лесни, средни и тешки челични конструкции, изведба на хали, административни објекти, станбени објекти, бензински станици, магацини, производни погони, крански стази, меѓукатни конструкции, настрешници, челични поткровја, надградби, челични скали, челични огради и сл. Располагаме со сопствена опрема за изведба на конструкциите: платформи, виљушкари, кранови, скелиња, апарати за заварување и секаков вид рачен алат неопходен за изведбата. Конструкциите изработени од челик од безбедносен аспект се отпорни на земјотреси.
Изведуваме монтажа на секаков вид челик и за секоја потреба на клиентите како: изведба на лесни, средни и тешки челични конструкции, изведба на хали, административни објекти, станбени објекти, бензински станици, магацини, производни погони, крански стази, меѓукатни конструкции, настрешници, челични поткровја, надградби, челични скали, челични огради и сл. Располагаме со сопствена опрема за изведба на конструкциите: платформи, виљушкари, кранови, скелиња, апарати за заварување и секаков вид рачен алат неопходен за изведбата. Конструкциите изработени од челик од безбедносен аспект се отпорни на земјотреси.
Пополнете го барањето за понуда.
Нашиот тим ќе Ве контактира во најкус можен рок.