Изработка и монтажа на куќа од челична конструкција

Успешно завршена изработка и монтажа на куќа од челична конструкција во Ѓ. Петров, Скопје

Ви благодариме на довербата!