Надградба на гасна централа ТЕ-ТО

Завршена надградба на гасната централа ТЕ-ТО
 

Друштвото за производство на електрична енергија и топлина ТЕ-ТО АД Скопје е претпријатие чија основна дејност е когенеративно производство на електрична и топлинска енергија во таканаречен комбиниран циклус.

ТЕ-ТО АД Скопје е независен производител на енергија кој го снабдува со електрична енергија пазарот во Република Северна Македонија и во регионалниот, но учествува и на меѓународни пазари.

Горди сме на уште еден успешно завршен проект!
Ви благодариме на довербата!