Завршен проект на КАМ Маркет во Битола

- Изработка и монтажа на челична конструкција за излози
- Изработка и монтажа на челична конструкција за допокривање и затворање на тераса

Ви благодариме на довербата!