Geodetic measurements

Welcome to the geodetic world

High quality, promptness and safety in performing engineering and industrial geodesy are just a part of the features that distinguish our company.
Производството на конструкциите вклучува и поставување на антикорозивна заштита како дел од процесот на подготовка на површините, како и полирање на секоја челична конструкција. Се врши и пескарење по желба на инвеститорот. Пескарењето се изведува на линиска пескарна машина и се нанесуваат антикорозивните слоеви како боја и лак.

Кај посебните барања за пожарна сигурност изведуваме и противпожарна заштита на челичната конструкција.
Fill in the application to get a bid
Our team shall contact you in short